| post@hovdenhoyfjellsenter.no | Tel. (+47) 481 99 797 |

VILKÅR FOR LEIE AV BOENHETER ( HYTTE ELLER LEILIGHET ) HOS
HOVDEN HØYFJELLSENTER AS, Setesdalsvegen 4321, 4755 Hovden i Setesdal.
post@hovdenhoyfjellsenter.no
Telefon (+47)  481 99 797


Disse generelle vilkårene gjelder mellom Hovden Høyfjellsenter AS (HHFS ) og den som selv eller gjennom andre ( gjesten ) bestiller / inngår avtale med HHFS om en boenhet i henhold til bekreftelsen.

BESTILLING / ALDERSGRENSE
 Bestillinger er gyldig for så vel HHFS som for gjesten så snart HHFS har bekreftet bestillingen (et booking nummer tildeles) og gjesten innen avtalt frist har betalt avtalt delbetaling eller hele leien.
 Det er gjestens ansvar å kontrollere bekreftelsen og sørge for at ankomst- og avreisedatoene er korrekte.
 Ved bestilling av boenhet kreves det at minst 2 boende personer per boenhet har fylt 25 år.  Legitimering skjer ved ankomst. Det er et krav at aldersgrensen er oppfylt for at gjesten skal få tilgang til boenheten. Hvis aldersgrensen ikke er oppfylt når boenheten skal overtas, gjelder reglene for avbestilling.
 For familier, organiserte grupper og reisefølger med leder kan det gjøres unntak fra ovennevnte regler etter avtale med HHFS. Avvikende aldersbestemmelser kan gjelde i visse perioder og boenheter.

BETALING
 Ved bestilling på telefon eller e-post sender HHFS ut faktura på hele leiebeløpet, der 50 % skal betales innen 7 dager etter bestillingsdato. Det resterende beløp forfaller 42 dager før ankomstdato. Dersom bestilling skjer senere enn 49 dager til 8 dager før ankomstdato, skal hele leiebeløpet betales innen 5 dager etter bestillingsdato. Fra 7 dager før ankomstdato skal hele leiebeløpet betales innen senest påfølgende dag. For grupper gjelder egne avtaler.
 
AVBESTILLING

 Gjesten kan avbestille skriftlig eller via e-post til HHFS. Ved avbestilling innen 42 dager før ankomst, betaler HHFS tilbake innbetalt beløp fratrukket et ekspedisjonsgebyr på NOK 300.  Ved avbestilling fra 41 til 0 dager før ankomst, må gjesten betale oppholdet i sin helhet. For grupper gjelder egne avtaler.
 Dersom sykdom eller graverende hendelser forhindrer oppholdet og det avbestilles 41 til 0 dager før ankomst, må oppholdet betales. Vi anbefaler å tegne en avbestillingsforsikring via ditt forsikringsselskap eller Europeiske Reiseforsikring.

INN - OG UTSJEKK / HVA ER INKLUDERT / SLUTTRENGJØRING

 Inn- og utsjekk foregår i vår resepsjon på Hovden Høyfjellsenter, tidligst fra kl. 15 på ankomstdagen.
Våre åpningstider under ankomst er tilpasset antall bestillinger. Ved få gjenstående samt sene ankomster vil nøkkelen og nødvendig informasjon legges i postkassen ved inngangen til resepsjonen. Utsjekk skal skje innen kl. 10.30 på avreisedagen.
 I bestillingen inngår et normalt strømforbruk ( unntatt sauna som er tilkoblet en myntautomat ), alminnelige renholdsmidler samt kluter. I bestillingen inngår ikke toalettpapir, sengetøy ( laken, dyne- og putetrekk ), håndklær, sluttrengjøring, ved, barnestol eller barneseng, om ikke annet er oppgitt.
 
TILLEGGSYTELSER
 Sengetøy, barneseng og / eller barnestol kan bestilles senest 2 dager før ankomst. Det er et begrenset antall barnesenger og barnestoler per boenhet.
 Ved selges i sekker à 40l i resepsjonen i åpningstiden og kan ikke forhåndsbestilles.
 Sluttrengjøring kan bestilles senest 2 dager før avreise. Bestilt eller obligatorisk sluttrengjøring omfatter ikke grovrengjøring inne og ute, oppvask og tømming av søppel og tomflasker.

ADKOMST / VEIBESKRIVELSE / GPS

 Fra Kristiansand: Følg riksvei 9 via Evje - Rysstad - Valle - Bykle til Hovden. Kjør gjennom Hovden sentrum, opp bakken og ta av til venstre ved skilt Høyfjellsenter, 100 m etter avkjøringen til Hovden Alpinsenter. Kjør til den store røde bygningen = Resepsjon.

 Fra Haukeli / Edland: Ta av E 134 i Edland ved skilt Evje / Hovden og følg riksvei 9 til Hovden.Ta til høyre ved skilt Høyfjellsenter, 100 m før avkjøringen til Hovden Alpinsenter.
GPS koordinater HHFS:   59° 33' 38''N / 07° 21'56'E'

ENDRING AV BOENHET

 På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor HHFS kontroll, har vi rett til å flytte gjesten til et likeverdig bosted. Der det er mulig skal HHFS på forhånd informere gjesten om slike endringer, eller så snart det er praktisk mulig. Slike endringer gir ikke gjesten rett til å unnlate å betale hele eller deler av avtalt leiesum.

GJESTENS ANSVAR / FORPLIKTELSER
 
 Gjesten plikter å følge HHFS ordensregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for boenheten og tilhørende fasiliteter. Gjesten kan ikke bruke boenheten til noe annet enn det som ble avtalt ved bestilling (vanligvis bruk til ferie- og fritidsformål ).  Det oppgitte maksimale antall personer skal ikke overskrides . Det er ikke tillatt å la flere personer overnatte i boenheten eller sette opp telt, campingvogn, musikkanlegg eller karbad etc. på tomten.

 Mellom klokken 22.00 og 07.00 plikter gjesten å ta hensyn og holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester. Gjesten står fullt ansvarlig for alle eventuelle skader som måtte oppstå i boenheten og dens inventar som følge av at gjesten eller andre som har fått adgang til boenheten, er uaktsomme. Gjesten plikter å rengjøre ordentlig i henhold til renholdinstruksene før avreise. Dersom dette ikke blir gjort, debiterer HHFS en avgift på NOK 1500 eller mer, avhengig av størrelsen på boenheten.

 HHFS har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende og/eller gjør skade på boenheten eller området rundt, samt om boenheten brukes til noe annet enn avtalt formål. I tilfeller der avtalen sies opp, må gjesten med selskap umiddelbart forlate boenheten, uten at leiebeløpet tilbakebetales.  Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer HHFS en omkostningsavgift tilsvarende skaden, imidlertid minst NOK 4000. HHFS forbeholder seg retten til ved en eventuell umiddelbar oppsigelse av avtalen å kunne stenge boenheten og fjerne gjestens eiendeler. HHFS har ikke ansvar for gjenglemte gjenstander.
 Samtlige nøkler til boenheten skal innleveres ved avreise. Hvis dette ikke skjer, debiteres en avgift fra NOK 2000 for bytte av låser.

 Vi tilbyr ingen allergisanerte boenheter. Våre boenheter skal være røykfrie og  - med unntak av et limitert dedikert utvalg - husdyrfrie. Overtredelse av bestemmelsene om røyke- og husdyrforbud medfører en ekstra renholdavgift fra minimum NOK 1500.

KLAGER PÅ STEDET

 Dersom gjesten har en klage vedrørende sin boenhet ved ankomst, skal resepsjonen underrettes snarest og senest innen kl. 11 dagen etter ankomst, slik at HHFS har mulighet til å rette opp feilen.
 Feil som oppstår under oppholdet må underrettes HHFS umiddelbart, slik at vi har mulighet til å rette på dette.

ØNSKEMÅL

 Ønsker om en bestemt boenhet eller plassering noteres, men kan ikke garanteres innfridd.

FORBEHOLD

 HHFS står ikke til ansvar for utilfredsstillende snøforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold utenfor vår kontroll.

FORCE MAJEURE

 Partene kan tre ut av denne avtalen dersom boenheten ikke kan benyttes på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd og vann- eller el-tilførsel og lignende hendelser som verken HHFS eller gjesten kunne forutse eller påvirke.

 
 
Hovden Høyfjellsenter AS | Pb.12 | 4756 Hovden i Setesdal | | Tel (+47) 481 99 797